Mensen met IT-affiniteit én een uitkering zitten vaak onnodig thuis

Wij ontwikkelen van talent tot volwaardig professional, maar regelen ook de instroom naar het bedrijfsleven.

Ervaringen uit de praktijk

Interview met verschillende partijen bij de Smart Services Talkshow.

Meedoen als gemeente of arbeidsmarktregio?

We staan u graag te woord over de kansen en mogelijkheden.

Significante voordelen voor kandidaten 

Relevante IT-praktijkervaring

Door op klantopdrachten het IT-vak te leren wordt aantoonbare werkervaring opgebouwd die een marktwaarde heeft. Tevens wordt er zelfvertrouwen en werkritme opgebouwd door kandidaten, dat hun inzetbaarheid vergroot.

Doorstroommogelijkheden

Sociaal-Innovatieplan is een aanjager voor plaatsingen bij bedrijven omdat kandidaten beter aansluiten. Scholingsgelden kunnen efficiënter ingezet worden. Daarbij is er een instroomkanaal beschikbaar waar u kandidaten kunt leren kennen.

Toegankelijkheid

De instroom binnen de projecten is laagdrempelig. Hierdoor krijgen mensen met affiniteit of talent voor IT perspectief, waar dit voorheen niet of in mindere mate aanwezig was.

Versterkt netwerk

Doordat de opdrachten van het bedrijfsleven het uitgangspunt zijn ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor kandidaten.

Gemeenten die reeds deelnemen

Neem nu contact op

Door het Sociaal-Innovatieplan te adopteren in uw regio haalt u een best practice in huis om uitkeringsgerechtigden effectief te activeren naar IT-banen.

Juist door relevante IT-werkervaring op te bouwen in samenwerking met bedrijven uit uw regio sterkt u niet alleen uw netwerk, maar bevordert dit ook de doorstroom naar werk.

Doe mee aan het landelijk programma en creëer perspectief voor IT-talent met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Download de projectomschrijvingen:

UWV / Gemeenten FAQ

Zijn er nog onduidelijkheden? Hier vindt u de meest gestelde vragen van overheidsorganen.
Kandidaten worden aangeleverd in samenwerking met het UWV en WSP/gemeente. Het betreft uitkeringsgerechtigden met affiniteit voor IT. Kandidaten nemen deel aan het scholings- of praktijkleerprogramma met behoud van uitkering. Na aanmelding volgt een technisch advies vanuit Stichting BEE-Ideas, waarna een besluit genomen kan worden voor deelname door de betreffende instantie. Aanmelden kan door het contactformulier in te vullen.

Hier aanmelden
Tijdens de scholings- of praktijkleerprogramma’s wordt uw WSP/gemeente technisch volledig ontzorgd. Door het Sociaal-Innovatieplan onder de aandacht te brengen binnen het bedrijvennetwerk kunt u sociaal ondernemen in uw arbeidsmarktregio sterken. De technische vragen, inventarisatie en uitvoering wordt dan volledig verzorgd door Stichting BEE-Ideas.
De deelname aan het praktijkleerprogramma wordt kosteloos aangeboden en gefinancierd binnen het Sociaal-Innovatieplan. Facultatieve training/certificering wensen kunnen tegen geringe kosten gerealiseerd worden maar zijn niet noodzakelijk.

Deelname aan de 6 maanden durende softwarepraktijkscholing en het certificeringsprogramma kan tegen een cofinanciering van € 2499,- excl. BTW aangeboden worden. Vaak worden hier scholingsvouchers of budget voor ingezet.
De IT-praktijkleeromgevingen creëren kansen voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Waar er voorheen geen mogelijkheden waren op het gebied van IT-praktijkervaring kunt u deze nu wel aan kandidaten aanbieden. De praktijk leert dat het programma het technisch zelfvertrouwen sterkt en ongeveer de helft stroomt binnen een jaar door naar een structurele arbeidsrelatie.

Bij het softwarescholingsprogramma vindt ongeveer 80% betaald werk een half jaar na het doorlopen van het 6 maanden durende programma.
Nee, er wordt niet getest omdat dit vaak een beperkt beeld geeft een momentopname is. In beide projecten worden de kandidaten ingeschat door een persoonlijke begeleider van BEE-Ideas. Deze heeft ervaring met coaching en aannemen van IT professionals waardoor er een realistische inschatting gemaakt kan worden of een kandidaat op termijn naar werk begeleid kan worden na het doorlopen van een project.

Bij het praktijk-scholing programma (Capacity building) wordt wel een inschatting gemaakt wat de programmeer kennis is van de betreffende kandidaat. Het wordt afgeraden kandidaten zonder programmeerkennis deel te laten nemen aan dit project.
Het volledige opdrachtmanagement en de technische uitvoer wordt door Stichting BEE-Ideas uitgevoerd. Deze is verantwoordelijk voor de technische begeleiding, taakverdeling, kwaliteit en de op te leveren resultaten. In afstemming met de klant wordt er gekeken welke capaciteit nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. In afstemming met de gemeente wordt besproken wat nodig en haalbaar is voor de werving. Er wordt tijdens het project samen met de gemeente/UWV de doorstroom en uitstroom gemanaged.
Voor praktijk-leer omgeving (Software straten) is dat minimaal 3 maanden. Aan te raden is wel per kandidaat te kijken wat er nodig is. Na de 3 maanden kan er in overleg uitgestroomd worden. Hier wordt altijd rekening gehouden met de participatiewet.

Voor het praktijk-scholing programma (Capacity building) is de doorlooptijd 6 maanden om het software project te realiseren. Er kan altijd direct uitgestroomd worden naar werk tijdens het project.
Stichting BEE-Ideas zet zich samen met uw accountmanagement in om kandidaten te plaatsen binnen het landelijk bedrijvennetwerk van het Sociaal-Innovatieplan en Stichting BEE-Ideas. Op zowel het softwarepraktijk-scholingsprogramma als de IT-praktijkleeromgeving kan een baanintentie afgegeven worden. Uw kandidaten worden tot 1 jaar na het doorlopen nog bemiddeld naar werk.

Bij het softwarescholingsprogramma vindt ongeveer 80% betaald werk een half jaar na het doorlopen van het 6 maanden durende programma.
Het Sociaal-Innovatieplan biedt kansen voor alle lagen van de bevolking met IT-talent. Een vooropleiding of werkervaring in de IT is niet noodzakelijk. Het werk-/denkniveau ligt op mbo/hbo. Kandidaten zijn intrinsiek gemotiveerd en hebben affiniteit met IT. Een advies volgt na een technische intake.

Bij het softwarescholingsprogramma vindt ongeveer 80% betaald werk een half jaar na het doorlopen van het 6 maanden durende programma.
Het initiatief is opgezet door scholingspartner Stichting BEE-Ideas in samenwerking met een 15-tal gemeentes en het UWV. Tevens is het initiatief onderdeel van een financiering van CA-ICT voor het Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT. Voor de landelijke uitrol van het plan is de overheid betrokken vanuit het UWV en het Landelijk Schakelpunt ICT.

Bij het softwarescholingsprogramma vindt ongeveer 80% betaald werk een half jaar na het doorlopen van het 6 maanden durende programma.
Het softwarescholingsprogramma is door Stichting BEE-Ideas al 4 jaar succesvol uitgevoerd. Landelijk hebben meer dan 200 deelnemers betaald werk in de IT gevonden, na het doorlopen van het programma. Stichting BEE-Ideas is scholingspartner van het UWV en werkt landelijk met gemeentes in meer dan 15 arbeidsmarktregio’s samen.

De IT-praktijkleerprogramma’s draaien al 3 jaar succesvol bij meerdere corporate bedrijven en softwarehuizen. Dit in nauwe samenwerking met gemeentes, WSP en sociale diensten in de arbeidsmarktregio Den Bosch en Zuid-Limburg.

Bij het softwarescholingsprogramma vindt ongeveer 80% betaald werk een half jaar na het doorlopen van het 6 maanden durende programma.
Het is belangrijk vooraf een inschatting te maken of een kandidaat werken op afstand aan kan (Discipline, focus, communicatie). Na het intake gesprek volgt een advies of een kandidaat geschikt wordt bevonden en voor welk programma.

Het werken op afstand wordt bij praktijk-leer omgeving (Software straten) opgebouwd. Dit komt de plaats baarheid van de kandidaten op termijn ten goede. Er wordt vanaf het begin gestart op locatie en tevens wordt een duidelijke structuur geboden (werk overleggen, taken verdeling, POP-gesprekken) Pas als een kandidaat de verantwoordelijkheid aan kan worden mogelijkheden op afstand aangeboden.

Bij het praktijk-scholing programma (Capacity building) wordt er vanaf aanvang gestart met het werken op afstand. Hier wordt verwacht dagelijks om 10 uur aanwezig te zijn bij de daily standup. Hier worden tevens taakafspraken gemaakt. De persoonlijke begeleiding heeft wekelijks contact met de kandidaten om ze te ondersteunen in hun ontwikkeling en het werken op afstand. Er wordt vooral gestuurd op voorstelbaarheid en communicatie in de coaching.
Als een gemeente de kandidaten scrum wil laten certificeren dan is dat mogelijk. Dit is een internationaal erkend en in het bedrijfsleven gewaardeerd diploma. Een training kan aangeboden worden met examen vouchers en uitgebreide voorbereiding voor 699 euro per deelnemer. Ook andere wensen zijn bespreekbaar. UWV stelt certificeer eisen aan deelname die ingekocht worden middels het scholing kader. Certificeren is niet noodzakelijk voor deelname.
Voor praktijk-leer omgeving (Software straten) is de voertaal Nederlands. Echter kunnen kandidaten wel instromen als het doel is aan hun taalvaardigheid te werken. Dit heeft een positieve invloed op de culturele en taal integratie binnen de Nederlandse maatschappij.

Voor de praktijk-leer scholing (Capacity building) wordt begrip van de Nederlandse taal aangeraden om het project goed te doorlopen.