IT-capaciteit voor uw bedrijf

Op sociale wijze IT-personeel werven of zeer voordelig projecten uitbesteden.

Ongekende voordelen

Maak direct gebruik van reeds aanwezige IT-capaciteit in samenwerking met UWV en gemeentes.

Compleet team

Een volledig team (4-8 personen) met  mbo tot hbo werk- en denkniveau en affiniteit of ervaring in de IT. 

Volledig ontzorgd

Een technisch begeleider die wekelijks aan u rapporteert. Geen kopzorgen over selectie of voortgang.

Risicoloos

Contractuele afspraken zijn niet nodig. U heeft een bovendien een opzegtermijn van slechts 1 maand.

Zeer lage kosten

U betaalt enkel de kosten van de begeleiding. Ook scholingskosten of geboden locatie zijn inbegrepen.

Aftrekbaar van SROI

Het project is meestal aftrekbaar en daarnaast is het mogelijk kandidaten een contract aan te bieden.

Optie tot overname

Kandidaten kunnen te allen tijden overgenomen worden. Afspraken worden gemaakt met uw gemeente.

Sociaal-Innovatieplan in cijfers

Meer dan:
200+
Fulltime banen
60+
Succesvolle IT-projecten
5+
Jaar ervaring
Ik wil ook deelnemen

Succesverhalen

Wij hebben reeds succesvolle samenwerkingsverbanden met de onderstaande bedrijven en instanties.

Activeer onze IT'ers binnen uw bedrijf

Maak gebruik van het IT-talent dat we in huis hebben. Schrijf u direct in zodat we samen kunnen kijken hoe we uw bedrijf kunnen helpen.

IT-projecten uitbesteden

IT-Straten worden bij werkgevers uitgevoerd in samenwerking met uw gemeente en het UWV. De uit te besteden werkzaamheden worden samen met u technisch geïnventariseerd. (Development, Testen, Software beheer/ Tech support)

Na akkoord zal een technisch begeleider op uw project gezet worden die zorg draagt voor de werving, taakverdeling en begeleiding. Samen met u worden afspraken gemaakt over het te verwachten resultaat. Een heel team en de teamlead zal uw IT-werkzaamheden gaan uitvoeren.
Wekelijks ontvangt u rapportages over het resultaat. U draagt enkel de kosten voor de begeleiding tegen eerlijke tarieven. Zo kunt u zich op uw kerntaken richten en wordt u volledig ontzorgd in uw test-, beheer- of ontwikkelproces. 

Kom snel in contact om uw werkzaamheden te analyseren.

Download factsheets

Meer weten over IT-praktijkscholing en deelnemende kandidaten.

Bedrijven FAQ

Zijn er nog onduidelijkheden? Hier vindt u de meest gestelde vragen van bedrijven.
Er is een enorm tekort aan gekwalificeerd IT-personeel terwijl de noodzaak voor de eigen bedrijfsvoering en digitalisering alleen maar toeneemt. Toch zijn er veel mensen, met een opleiding en affiniteit met IT, niet aan het werk. De ervaring leert dat investeren in praktijkervaring in de nieuwste IT-technieken, resulteert in succesvolle uitstroom. Als bedrijf kunt u uw voordeel doen om middels het Sociaal-Innovatieplan zonder veel risico en met minder begeleiding sociaal te ondernemen.

Meer informatie
Dat zijn ze zeker. Echter leert de ervaring dat veel opleidings-programma’s te theoretisch zijn of niet goed aansluiten bij de manier van werken in het bedrijfsleven. Daarnaast blijken proefplaatsingen vaker niet goed aan te sluiten. Door een IT-praktijkleeromgeving in de regio te hebben sluit vraag en aanbod beter op elkaar aan. Middels het Sociaal-Innovatie plan wordt er geïnvesteerd in mensen en daar kunt u uw voordeel mee doen.
De initiatieven van het Sociaal-Innovatieplan ontzorgen u door locatie, opleiding en begeleiding te faciliteren. U hoeft zich dus alleen op uw proces te richten. Pas als u besluit een kandidaat echt in dienst te nemen draagt u hier de zorg voor.
Deelname aan het Sociaal-Innovatieplan is kosteloos. De scholing, certificering en programmakosten van de deelnemers zijn voor u zonder kosten. Ook de beschikbaar gestelde kandidaten staan kosteloos tot uw beschikking. Alleen bij het aanbieden van een arbeidscontract wordt er vaker een vrijwillige bijdrage gedaan. Enkel de begeleidingskosten zijn voor uw rekening, voor de afgenomen uren bij het uitbesteden van werkzaamheden.
Een groot deel van IT activiteiten kan worden uitbesteed. Hier wordt de juiste technische ondersteuning ingezet voor de begeleiding en de realisatie. Het gaat om bijvoorbeeld test werkzaamheden, geautomatiseerd testen, performance testen, usability testen, coverage testen, automatiserings- of digitaliseringsvraagstukken, software ontwikkeling van functionaliteiten, web development of software- of infa- beheer activiteiten. Samen met u wordt kosteloos geïnventariseerd met een architect of uw werkzaamheden geschikt zijn om uit te besteden. Dit wordt vergoed vanuit het Sociaal-innovatieplan.
Juist in tijd van Corona waarbij de werkloosheid toeneemt is het uitbesteden van werkzaamheden een interessante optie. De werving van de kandidaten wordt op afstand gerealiseerd. De werkplek voldoet aan de Corona voorschriften waarbij 1,5m afstand gehouden wordt tussen de werkplekken en gelaatsbescherming gehanteerd wordt. Uit de praktijk blijkt dat indien gewenst het op afstand werken goed werkt. Er worden vooraf afspraken gemaakt over de output waar de technische teamlead een begeleidende rol heeft in de taakverdeling.
Het Sociaal-Innovatie plan is een initiatief waar meerdere partijen samenwerken aan één gemeenschappelijk maatschappelijk doel, namelijk SDG 8: Waardig werk en economische groei. Door praktijkleeromgevingen aan te bieden en te investeren in scholing, wordt binnen de IT relevante werkervaring opgebouwd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zorgt voor werk en perspectief.
U kunt de salariskosten van een aangenomen kracht middels het programma vaak aftrekken van uw SROI-verplichting. Ook is het mogelijk de begeleidingsuren van de uitbestede werkzaamheden in mindering te brengen. U ontvangt vooraf een bevestiging van uw gemeente.
Het initiatief is opgezet door scholingspartner Stichting BEE-Ideas in samenwerking met een 10-tal gemeentes en het UWV. Tevens is het initiatief onderdeel van een financiering van CA-ICT voor het Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT. Voor de landelijke uitrol van het plan is de overheid betrokken vanuit het UWV en het Landelijk Schakelpunt ICT.
Het softwarescholingsprogramma is door Stichting BEE-Ideas al 4 jaar succesvol uitgevoerd. Landelijk hebben meer dan 200 deelnemers betaald werk in de IT gevonden, na het doorlopen van het programma. Stichting BEE-Ideas is scholingspartner van het UWV en werkt landelijk met gemeentes in meer dan 15 arbeidsmarktregio’s samen. De IT-praktijkleerprogramma’s draaien al 3 jaar succesvol bij meerdere corporate bedrijven en softwarehuizen. Dit in nauwe samenwerking met gemeentes, WSP en sociale diensten in de arbeidsmarktregio Den Bosch en Zuid-Limburg. Bij het softwarescholingsprogramma vindt ongeveer 80% betaald werk een half jaar na het doorlopen van het 6 maanden durende programma.
De software straten hebben een doorlooptijd van minimaal 6 maanden. Daarna heeft u een opzegtermijn van 1 maand. De in en uitstroom van kandidaten wordt samen met u gemanaged.