14 Arbeidsmarktregio’s bundelen krachten in Sociaal-innovatieplan

UWV en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers ondersteunen Stichting BEE-Ideas om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemakkelijker aan het werk te helpen in ICT. 31 maart 2021 is een partnership ondertekend waarin uniforme afspraken staan waardoor in 14 arbeidsmarktregio’s dezelfde aanpak geldt.

Landelijke aanpak
UWV werkt al langer samen met Stichting BEE-Ideas. Met de uitbreiding van de samenwerking op het gebied van de ‘social software street’, waar mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen in ICT, is de samenwerking ook interessant voor gemeenten. Met de komst van het Schakelpunt Landelijke Werkgevers maakt het deze samenwerking mogelijk. Directeur Werkbedrijf Tof Thissen: .

Werkzoekenden versterken om aan het werk te gaan in ICT
Door de samenwerking krijgt een grotere groep werkzoekenden die moeilijk aan het werk komt, de kans om in een ICT-baan aan het werk te komen. Het gaat vooral om mensen met een WW, Wajong, WIA uitkering of mensen die vallen onder de Participatiewet. Jacqueline Mooiman, adviseur Schakelpunt Landelijke Werkgevers en Marieke Duijndam Landelijke Adviseur UWV: ’Door één aanpak te introduceren maken we het makkelijker voor kandidaten om zich te versterken met ICT-skills en hiermee aan het werk te komen bij werkgevers met vraag naar ict’ers. We hopen dat dit het laatste zetje in de rug is voor andere werkgevers om ook een dergelijke samenwerking met ons aan te gaan. Werkgevers met interesse kunnen contact opnemen met het werkgeversservicepunt in hun regio.’

Kijken naar mogelijkheden
Benjamin Truijen, founder Stichting BEE-Ideas: ‘Ik ben trots dat 14 arbeidsmarktregio’s het belang zien van praktijk-leren in de IT. Het sociaal-innovatieplan in samenwerking met UWV en gemeentes zal veel mensen met IT affiniteit mogelijkheden geven waar ze eerst nauwelijks aanwezig waren. Ook voor werkgevers betekent deze partnership kansen op het gebied van werving en het laagdrempelig uitbesteden van IT werkzaamheden. Een ideale kans om te starten met maatschappelijk ondernemen of het invullen van een SROI verplichting.’

Voor meer informatie over het Sociaal-Innovatieplan in uw arbeidsmarktregio zie: www.sociaal-innovatieplan.nl